Handicap behalen

INLEIDING

 

In de golfsport moeten een aantal stappen doorlopen worden voor men een golfvaardigheidsbewijs (GVB) en een handicap kan behalen.

Zodra men op een golfterrein wil spelen moet iedere speler over een federatiekaart beschikken. Dit is het golfpaspoort waardoor men verzekerd is en lid is van Golf Vlaanderen (Vlaamse golffederatie).

ECPG  Zwijnaarde (Executive Club Private Golf) beschikt over 2 Golf courses.
Op de Qualifying Course spelen zowel de Heren als de Dames vanaf de “WITTE” tees.
Op de Jubilee Course (niet Qualifying  Course) wordt vanaf de “GELE” (heren) en/of de “RODE” (dames) tees gespeeld aan 70% van de exacte handicap.

Beschrijving van beide terreinen zijn terug te vinden op de clubwebsite.

Elke captain beslist of een tornooi op de Qualifying Course gespeeld “qualifying“, “counting” of “non-qualifying” is. De gekozen formule wordt  bij elke wedstrijd vermeld op I-golf.

 

STAPPENPLAN VOOR “STARTENDE GOLFERS”

 

Nadat inschrijving en betaling van het lidgeld (federatiekaart inbegrepen), is men klaar om te starten met het volgen van:

- de theorielessen bij Marc Van hove (inschrijven via I-golf)

- golflessen bij de pro’s.

 

Stap 1: Theoretisch examen, Praktische proeven bij de pro en Baanproef

 

Theoretisch examen

Bij het afleggen van het theoretisch examen (golfregels en etiquette) mag gebruik gemaakt worden van het boekje met golfregels. Men is geslaagd vanaf 23 punten op 30. 

Bij het slagen ontvangt men een “Examen fiche clubleden”. Daarin staan de verschillende stappen die moeten doorlopen worden om te evolueren in de theoretische en praktische kennis van het golfspel.  Deze “Examen fiche clubleden” dient men steeds bij te hebben. Het is het bewijs van het volgen/slagen in de te doorlopen stappen.

 

Praktische proeven

De pro zal de speler testen op verschillende praktische vaardigheden en bij het slagen de “Examen fiche clubleden” invullen en ondertekenen.

 

Baanproef

Indien men geslaagd is voor het theorie-examen én de praktische proeven bij de pro, kan de baanproef afgelegd worden bij een van de leden van de sportcommissie.

Deze proef wordt gespeeld op de Jubilee-Course – front tees ; heren krijgen 24 strokes, dames beschikken over 26 strokes.

Om te slagen moeten minimum 18 punten behaald worden. Men beschikt dan over Club-handicap 54 en de daarbij horende sticker.

Vanaf dan mag men “alleen” op onze baan oefenen, maar liefst met een buddy (andere speler die de golfvaardigheden kan bijsturen).

 

Stap 2:  Starters-clubhandicap 54 tot hcp 45 = Starterstornooien

Na het bekomen van de Club-handicap 54 kan men deelnemen aan de Starters-tornooien (van clubhandicap 54 tot clubhandicap 45).  Deze starters-tornooien (9 holes) worden op de “Jubilee Course” (front tees = rood) gespeeld. Eens men Clubhandicap 45 behaalt, ontvang men het “Golfvaardigheidsbewijs (GVB)” en mag men deelnemen aan de Rabbits-tornooien.

 

Stap 3: Rabbits-tornooien en Golfvaardigheidsbewijs = GVB

Na het behalen van het GVB-diploma (= Clubhandicap 45) kan men deelnemen aan de Rabbits-tornooien en een aantal andere wedstrijden op ECPG Zwijnaarde. De Rabbits-tornooien worden op de “Qualifying Course” (wit voor heren én dames) gespeeld.

Als Rabbit kan men ook deelnemen aan een aantal tornooien op externe terreinen die deze hcp toelaten. Bij Rabbits-tornooien op externe courses is de Clubhandicap gelimiteerd op 40.

 

Stap 4 : EGA Handicap 36

Eens Clubhandicap 37 behaalt, kan de EGA proef afgelegd worden. Bestaat uit = praktische proef, vanaf de Qualifying Tees  (Men 15 strokes/Ladies 17 strokes) over 9 holes, en een  korte theoretische proef bestaande uit een 10-tal vragen over de etiquette- en golfregels die betrekking hebben op de Qualifying Course van ECGP Zwijnaarde. 

Deze proeven worden afgenomen door een lid van de sportcommissie die deze met de kandidaat bespreekt en oordeelt of zijn/haar kennis voldoende is om definitief EGA hcp 36 te verkrijgen.

Indien méér punten behaald wordt dan nodig om een EGA hcp 36 te bekomen, kan de hcp aangepast worden tot maximum EGA hcp 34.

 

Met een EGA hcp 36 kan men op 90% van de Belgische golfterreinen spelen!

 

www.ecpgzwijnaarde.be