Geschiedenis club

De Executive Club werd opgericht in 1986 door de heer Carlos Vanhove. Deze club had echter nog niets met golf te maken. Het was een vereniging met uitsluitend handels- en economische belangen, bestaande uit leden die verschillende belangrijke ondernemingen vertegenwoordigden en met ministers en ambassadeurs als ereleden.

Vijf jaar later, in 1991, werd de golf aangelegd rond het kasteel: de “Executive Club Private Golf". Dit was een onderdeel van de “Executive Club” die oorspronkelijk bedoeld was als ontspanningsclub om vrienden, relaties, ambassadeurs te ontvangen.

In 1995 sloot de golf aan bij de Koninklijke Belgische Golffederatie.

Sinds de oprichting van de golf werd de infrastructuur, de aanleg van het terrein én de sportieve werking permanent verbeterd en aantrekkelijk gemaakt. De golf is uitgegroeid tot een 9 holes baan, speciaal aantrekkelijk voor de drukke moderne mens, voor een partijtje golf na een dagtaak, een executive course rond het kasteel in een schitterende omgeving met een gezellig en gemoedelijk clubleven.

ECPG Zwijnaarde” is uitgegroeid van een klein vrienden-golf-clubje tot een "Executive Club Private Golf" die op de golfkaart staat. Een pracht kasteelterrein, waar constant aan gewerkt wordt én dat vanaf 2017 een zeer grote stap vooruit gezet heeft, t.t.z. "een qualifying" terrein geworden is.

evrouw Rosine Vanhove nam, na het plotse overlijden van haar echtgenoot in juli 2004,  de moeilijke taak op zich om de golf verder te optimaliseren. In januari 2018 gaf zij de fakkel door aan haar zoon, Carlo Vanhove, die nu het voorzitterschap waarneemt.

 

www.ecpgzwijnaarde.be