Bijzondere scorekaarten

Indienen  bijzondere scorekaarten

 

EXTRA DAY SCORE (EDS)

 

Vanaf Clubhandicap 54 kunnen maximum 5 EDS kaarten (Extra Day Score) per kalenderjaar ingediend worden. Deze kunnen gespeeld worden op zowel ons terrein als op een externe course. Een EDS-kaart is pas geldig als de marker een maximaal/minimum EGA hcp 28 heeft en aan de hieronder vermelde voorwaarden voldoet.

 

Voorwaarden voor het spelen van EDS kaarten

- gespeeld tijdens een NIET qualifying wedstrijd/uitstap op een qualifying terrein  

- gespeeld in een Belgische Club of in Clubverband in het buitenland op alle terreinen conform met het USGA Course Rating System

- enkel voor spelers met een EGA hcp 4.5 tot en met EGA hcp 54 (cat 2 tot cat 6)  

- registreren op de EDS lijst van volgende gegevens: 

- naam en federatie kaartnummer van de speler

- aantal holes (9 of 18) ;

- datum en uur

- naam en federatie kaartnummer en exact HCP van de marker

- playing handicap van de speler

- vóór de start de scorekaart laten afstempelen op het secretariaat van de golfclub (*)

- de scorekaart dient door speler en marker ondertekend te zijn

- wanneer de speler na de registratie op de EDS lijst de kaart niet binnenbrengt zal dit als NR (no-return) aanzien worden met verhoging van de HCP met 0.1 als gevolg.

 

Bijkomende voorwaarden

- speler en marker mogen geen verwanten zijn

- de marker moet een exact HCP hebben van maximaal 28

- wanneer de Stableford scores van de EDS kaarten sterk afwijken van de scores behaald in de normale qualifying wedstrijden kan de Handicap Commissie de HCP van de speler corrigeren

- een EDS-kaart voor het behalen van “EGA hcp 36” kan enkel gespeeld worden met als marker een lid van het Sportbestuur.

 

(*) Het spelen van EDS-kaarten op de Qualifying Course van ECPG Zwijnaarde: daar onze club geen permanent secretariaat heeft, moet het spelen van een EDS-kaart voorafgaandelijk gemeld worden aan het secretariaat of de captain (schriftelijk (via mail of sms) of telefonisch (met schriftelijke bevestiging)).

 

Specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een score gespeeld tijdens een buitenlandse wedstrijd

 

Conform het EGA systeem wordt een buitenlandse score slechts in de handicaphistoriek verwerkt indien de score wordt gestaafd door een officiële uitslag van de wedstrijd. Deze  uitslag moet een volledig overzicht van alle deelnemers en hun score geven en afgeleverd/bevestigd zijn door de golfclub/federatie die deze wedstrijd heeft georganiseerd.

 

Specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een scorekaart gespeeld tijdens een commerciële wedstrijd (type automerken, drankenmerken etc..)

 

De uitslagen zijn enkel ontvankelijk als de wedstrijd via i-golf/My golf en door de ontvangende/organiserende club voor de sponsor verwerkt worden.  Op dat moment wordt de score, zonder tussenkomst van ECPG Zwijnaarde, automatisch in de persoonlijke handicaphistoriek van de golfer opgenomen. Uitslagen van wedstrijden die niet via geautomatiseerd handicapsysteem worden verwerkt door de ontvangende/organiserende club worden NIET als wedstrijd aanvaard en een individuele score uit een dergelijke wedstrijd wordt ook NIET aanvaard als een EDS score.

 

Wedstrijden georganiseerd of gepatroneerd door de VVG of de KBGF in opdracht van sponsors

De uitslagen worden aanvaard, eventueel als EDS-score ingegeven, in de handicaphistoriek van de speler.

 

www.ecpgzwijnaarde.be