Verkort alg. reglement

Dit “Verkort Algemeen Reglement” somt de etiquette- en de gedragsregels op die men in acht dient te nemen wanneer men op de golfcourse is. Ook wordt de dress-code, de regels voor de driving- en de oefenrange en de bezoekerscode aangehaald.

ALGEMEEN

De leden/spelers moeten beschikken over een lidkaart van de Koninklijke Belgische Golf Federatie = “Federatiekaart” genoemd. Deze federatiekaart van de KBGF dient steeds afzonderlijk betaald te worden – zij is niet in het lidgeld vervat.

Niet betalende familieleden worden niet toegelaten op de golfbaan tenzij als caddy.

De algemene reglementering van de golfclub is conform aan de golfregels van de Koninklijke Belgische Golf Federatie, voortvloeiend uit The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews. Deze regels worden verondersteld gekend te zijn en opgevolgd te worden door alle leden.

Reglementen en beslissingen van de clubdirectie worden meegedeeld aan het infobord in het clublokaal en op de clubwebsite. Alle reglementen zijn ook steeds opvraagbaar bij het secretariaat.

Een speler mag slechts op de baan indien hij geslaagd is voor de “Baantoelatingsproef” (clubhandicap 54) ttz als zijn “Examen fiche clubleden” afgetekend is en hij de daarbij horende sticker ontvangen heeft. Sticker die de speler “goed zichtbaar” aan zijn golftas dient te bevestigen.

Golfschoenen met spikes (metalen noch kunststof) zijn niet toegelaten.

Golftrolleys zijn niet toegelaten op afslagplaatsen, greens, bunkers, ruimtes tussen  greenbunkers en afgebakende zones.

Trolleys/golfkarren dienen steeds op minstens 2 meter van de greens te blijven en steeds in de richting van de volgende hole geplaatst.

Vermist de greens uiterst kostbaar en kwetsbaar zijn moeten de spelers erop waken dat zij geen beschadiging aanbrengen bvb NIET ter plaatse draaien met de voeten.

Elke pitchmark op de green moet onmiddellijk hersteld worden, ook die door andere spelers gemaakt.

Elke losgeslagen plug op de baan moet meteen worden teruggelegd en aangedrukt.

Het gebruik van de putter om de bal uit de hole te halen is verboden. Ook het leunen op de putter bij de opraapbeweging is niet toegestaan. Een ball pick-up op de putter is wel toegestaan.

Op de greens mag enkel en alleen de putter gebruikt worden – geen enkele andere club.

De greens waarop geen pin of vlag staan worden steeds aanzien als “GUR” = Ground under Repair !

Geen enkele green van het golfterrein mag gebruikt worden om te oefenen.

Nà het uitholen wordt de vlag zo snel mogelijk teruggeplaatst en gaat men naar de volgende afslagplaats. Daar pas worden de scores van de vorige hole genoteerd.

Iedere speler mag slechts met één bal op de baan tenzij in gevallen door de golfreglementen toegestaan of indien vergezeld van de pro voor een les op de baan.

Practice of driving-range ballen mogen enkel en alleen op de driving-range gebruikt worden. Het is dus verboden practice of driving-range ballen te gebruiken op de golfbaan, de putting, pitching en chipping practice. Bij overtreding kan er een tijdelijke schorsing opgelegd worden.

Ballen die worden gevonden op het terrein worden eigendom van de gelukkige vinder.

Alle in de bunker gemaakte gaten en voetstappen worden zorgvuldig geëffend, ook die van andere spelers die het mogelijks vergeten zijn.

Aan elke tee-box is er een mat in kunstgras voorzien teneinde het gras zoveel mogelijk te sparen. Er mag dus niet afgeslagen worden naast de matten in het gras. Ook niet op de Driving range.

Kinderen onder de 12-jaar worden alleen toegestaan op de practice en op de baan mits de aanwezigheid van een begeleider met golfvaardigheidsbewijs of een van de ouders.

Hole 6 is een call-one hole - ttz spelers op afslag hole 6 hebben altijd “voorrang” op spelers van hole 1. Vóór het afslaan op hole 6 moet er gebeld worden zodat de andere spelers verwittigd zijn.

De locale rules dienen steeds gerespecteerd te worden.

Huisdieren zijn niet toegelaten op het terrein.

DRIVING & PRACTICE

Het is verboden om zelf driving-range ballen op te rapen. 

Spelers op de fairway van hole 8 hebben voorrang op de driving-range spelers.

Indien de driving-range volzet is zal men slechts één emmertje ballen afslaan teneinde de andere spelers ook de gelegenheid te geven de driving-range te gebruiken.

Op de driving-range uitsluitend van de voorziene matten afslaan, nooit vanuit het gras.

De driving-range ballen zijn eigendom van ECPG en mogen in geen enkel geval gebruikt worden buiten de driving-range zone, dus ook niet op de practice area tussen de muren.

Op de practice area tussen de muren worden de pitchmarks op de oefengreens alsook de sporen in de bunkers hersteld.

Iedere zondagmorgen tussen 9u en 12u is er, tijdens het golfseizoen, junioren training. Tijdens deze oefensessies hebben de junioren voorrang op de volwassenen.

KLEDIJ & UITRUSTING

De leden dienen de universele golf dress-code te respecteren op de baan ttz

  • polo steeds met kraag (geen T-shirt)
  • geen jeans
  • geen shorts (wel bermuda)
  • kousen of sokken verplicht
  • spikes (metalen of kunststof) op de golfschoenen zijn verboden.

Bij prijsuitreikingen en evenementen georganiseerd door de club is kledij vereist die de captain aangeeft.

Iedere speler dient steeds zijn eigen golfuitrusting bij zich te hebben.  Deze moet minstens bestaan uit een golfbag, pitchvork, marker, ballen en clubs.

- De club-badge (bewijs van lidmaatschap) zal steeds zichtbaar aan de golfbag hangen.

BEZOEKERS

Een bezoekende speler neemt voorafgaandelijk contact met het secretariaat om enerzijds de beschikbaarheid van het terrein te checken en anderzijds de betaling van de greenfee te regelen.

De tarieven en voorwaarden voor een greenfee-speler zijn terug te vinden op de clubwebsite.

Voor een greenfee speler is een minimum EGA handicap van 36 vereist.

Iedere bezoekende speler moet in het bezit zijn van een geldige Federatie-kaart.

Bezoekers dienen steeds de reglementen en de local rules van ECPG te respecteren.

Bezoekers die spelen zonder geldige greenfee of bezoekers die de regels niet respecteren zullen van het terrein gewezen worden en hun home-club zal van de overtreding op de hoogte gebracht worden.

 

www.ecpgzwijnaarde.be